فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

نمونه سوال درس مهندسی اینترنت رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مهندسی اینترنت و مهندسی فناوری اطلاعات 1 رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخری...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اعتیاد رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اعتیاد رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس بهداشت روانی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس بهداشت روانی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مهندسی نرم افزار 2 رشته کامپیوتر و نرم افزار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مهندسی نرم افزار 2 رشته مهندسی کامپیوتر و نرم افزار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اصول طراحی نرم افزار رشته مهندسی کامپیوتر و سخت افزار و نرم افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اصول طراحی نرم افزار رشته مهندسی کامپیوتر و سخت افزار و نرم افزار و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر و مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور  ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مددکاری اجتماعی جامعه ای رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مددکاری اجتماعی جامعه ای رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مددکاری اجتماعی با خانواده رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مددکاری اجتماعی با خانواده رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس حقوق در مددکاری و حقوق کار رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق در مددکاری و حقوق کار رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی